Nastavení souborů cookies

Nemáte se čeho bát, v Badatelně Krkonoš používáme pouze technické cookies, které jsou pro fungování našeho webu nezbytné a nelze je deaktivovat.

Tyto soubory navíc přispívají k bezpečnému a řádnému využívání našich služeb.

Chování návštěvníků nesledujeme a nepředáváme žádné informace třetím stranám.

Podrobnosti o zpracování osobních údajů naleznete na stránce GDPR.

 

Zanikne komunita pod Sněžkou?

Hlavním cílem projektu je vytvořit most mezi česko-polskými komunitami pod Sněžkou, aby společně čelily výzvám masové turistiky a upevňovaly přeshraniční soudržnost, spolupráci a vztah k regionu. Dílčím cílem je 1. rozvinout a prohloubit znalosti o regionu včetně zájmu o aktuální dění, budovat zdravý patriotismus a pozitivní vztah ke společně obývanému prostoru; 2. zintenzivnit spolupráci mezi obyvateli, institucemi, návštěvníky a dalšími subjekty prostřednictvím organizovaných akcí, vytvářet prostor pro sdílení zkušeností, znalostí a nápadů; 3. podpořit hodnoty společenské odpovědnosti vůči regionu, iniciovat a budovat silný smysl pro zachování dědictví regionu.

Doba realizace: 4/2024 – 3/2027 
Název žadatele: Paměť Krkonoš, z. ú.
Název partnera: Miejski Ośrodek Kultury w Kowarach
Projekt Zanikne komunita pod Sněžkou? / Czy przetrwa społeczność pod Śnieżką? je pod
registračním číslem CZ.11.04.02/00/23_003/0000080 spolufinancován Evropskou unií v Programu Interreg V–A Česká republika – Polsko.

 

 

 

Dokumentační centrum Krkonoš online

Dokumentační centrum Krkonoš online je vaše virtuální badatelna Krkonoš. Je to otevřený, interaktivní a uživatelsky přívětivý prostor, který vám slouží jako stálá platforma pro moderní a efektivní komunikaci a také výměnu informací, sdílení dokumentů, fotografií, sledování filmových dokumentů i poslech audionahrávek. Online badatelnu ale využijete též v nepříznivých podmínkách při omezeních a nemožnosti osobního setkání.
Hlavním cílem projektu je prohloubení a posílení spolupráce krkonošských obyvatel pomocí přístupného, interaktivního a uživatelsky vstřícného virtuálního prostředí pro pořádání vzdělávacích akcí, bližší kontakt, sdílení informací a materiálů o Krkonoších.
Hlavními aktivitami projektu jsou vytvoření a provoz elektronické badatelny Dokumentační centrum Krkonoš online, která je nonstop přístupným prostorem pro setkávání česko-polských komunit, badatelů a zájemců o společnou historii regionu a pro sdílení informací, materiálů, dokumentů a zkušeností. Je platformou pro streamované aktivity (podcasty historika, kurzy, semináře, newslettery aj.) a pro přímé realizace akcí, jako jsou streamované přednášky, debaty a besedy, prezentace, projekce či panelové diskuse.

Doba realizace: 10/2021 – 9/2023 
Název žadatele: Paměť Krkonoš, z. ú.
Název partnera: Miejski Ośrodek Kultury w Kowarach
Projekt Dokumentační centrum Krkonoš online / Dokumentacyjne Centrum Karkonoszy online je pod
registračním číslem CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002854 spolufinancován Evropskou unií v Programu Interreg V–A Česká republika – Polsko.