Informacja o cookies

Nemáte se čeho bát, v Badatelně Krkonoš používáme pouze technické cookies, které jsou pro fungování našeho webu nezbytné a nelze je deaktivovat.

Tyto soubory navíc přispívají k bezpečnému a řádnému využívání našich služeb.

Chování návštěvníků nesledujeme a nepředáváme žádné informace třetím stranám.

Podrobnosti o zpracování osobních údajů naleznete na stránce GDPR.

Dokumentacyjne Centrum Karkonoszy online

Dokumentacyjne Centrum Karkonoszy online (DCK online) wspomoże ponowny start współpracy
grup i stanie się kanałem komunikacyjno-informacyjnym, który dla danego regionu, z niewielką
gęstością zaludnienia, jest potrzebny. Platforma online (jako efekt realizacji projektu, tj. DCK online)
zapewni przebieg działań, które będzie można zrealizować i utrzymać w przestrzeni wirtualnej, nawet
pomimo obostrzeń ograniczających kontakt fizyczny - np. studia materiałów, konsultacje i kursy,
pogadanki, wykłady, prezentacje materiałów AV i in. Projekt zapewni wsparcie dla ciągłej, efektywnej
współpracy i dialog grup interesujących się historią i teraźniejszym życiem regionu. Jednocześnie
forma ta wzmocni zainteresowanie młodego pokolenia, wspólną historię regionu przybliży się w
bliskiej dla tego pokolenia formie. DCK online wesprze zwiększoną intensywność współpracy
instytucji i grup w regionie pogranicza, pomoże lepiej wykorzystać jej potencjał i integrację lokalnych
społeczności w regionie objętym programem.

Realizacja projektu: 10/2021 – 9/2023 
Partner wiodący: Paměť Krkonoš, z. ú.
Partner projektu: Miejski Ośrodek Kultury w Kowarach
Dokumentacyjne Centrum Karkonoszy online / Projekt Dokumentační centrum Krkonoš online który jest zarejestrowany pod numerem CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002854 finansowanym przez Unię Europejską z Programu Interrreg V-A Republika Czeska – Polska.