Nastavení souborů cookies

Nemáte se čeho bát, v Badatelně Krkonoš používáme pouze technické cookies, které jsou pro fungování našeho webu nezbytné a nelze je deaktivovat.

Tyto soubory navíc přispívají k bezpečnému a řádnému využívání našich služeb.

Chování návštěvníků nesledujeme a nepředáváme žádné informace třetím stranám.

Podrobnosti o zpracování osobních údajů naleznete na stránce GDPR.

Osudy neodsunutých obyvatel Krkonoš II

Raimund Sagasser *1915

OsobnostiHistorikMalá ÚpaOsudy neodsunutých obyvatel
20. května 2022 janivanov16680
Friedrich Kneifel *1910 a Raimund Sagasser *1915 (rok 1990)

Za dalším osudem neodsunutých krkonošských Němců se vydáme do Malé Úpy, respektive na Patschovu stranu (německy Patschseite) v Dolní Malé Úpě. Zde v chalupě č. p. 100 bychom ještě koncem 80. let mohli potkat posledního tradičního horského hospodáře v Malé Úpě Raimunda Sagassera.

Rodina Sagasser patřila mezi rozvětvenější rody východních Krkonoš. Šlo nejspíše o jedny z potomků alpských dřevařů, kteří přišli do Krkonoš v 16. století. V seznamu dřevařů z roku 1644 jsou uvedeni hned dva Sagasserové: Zacharias a Georg. Jejich potomci byli především tradiční horští hospodáři, kteří obdělávali několik málo hektarů luk na úbočí Krkonoš (pozůstatek po vykáceném pralese) a chovali hovězí dobytek. Hospodařili především ve Velké Úpě (především na Sagasserových boudách) a v Peci, některé větve rodiny se usadily jako horští zemědělci také na Malé Úpě nebo v Horních Lysečinách. Na přelomu 19. a 20. století odešli někteří Sagasserové pracovat jako dělníci do továren v Maršově.

 

Patschova a Hoferova strana v Dolní Malé Úpě (195X)

Raimund pocházel z větve rodu Sagasser žijící na přelomu 18. a 19. stol. v Horních Lysečinách č. p. 58 (po roce 1805 č. p. 60, dnes č. p. 17) a poté usazené v Dolní Malé Úpě. Nejstarší doložení předci jsou Sebastian Sagasser (narozen kolem r. 1600) a jeho syn Martin Sagasser 1663, oba boudaři z Velké Úpy. Jejich potomci se usadili nejprve v Horních Lysečinách, kde hospodařili po několik generací. Zde žil například ještě Augustin Sagasser *1773, po němž chalupu s hospodářstvím zdědil nejstarší syn Wenzel Sagasser *1799. Mladší syn Franz Sagasser *1808 však Lysečiny opustil a usadil se v Dolní Malé Úpě, respektive v okolí kostela na Kegelplan v domě tehdejšího čísla 71 (dnes č. p. 94 Dolinka). Jeho syn Wilhelm Sagasser *1839 si kolem roku 1873 pořídil dům na Hoferově straně (německy Hoferseite) číslo 194 (po roce 1901 č. p. 61), kde se rodina Sagasser usadila až do roku 1945. Po Wilhelmovi dům převzal jeho nejmladší syn Josef Sagasser *1884. Ten po brzké smrti otce 1891 vyrůstal v domě s matkou Josefou Sagasser, rozenou Patsch, která jej vedla k tomu, aby převzal při domě rodinné hospodářství. Roku 1910 hospodařil Josef na Hoferově straně již sám: choval tři krávy a dvě kozy. Roku 1912 se oženil s Marií Kirchschlager *1887, manželskou dcerou Franze Kirchschlagera, hospodáře na Patschově straně v Dolní Malé Úpě č. p. 49 (po r. 1901 č. p. 101). Josefovi se v Malé Úpě přezdívalo „Poutscha Seff“.

Dům Raimunda Sagassera v Dol. Malé Úpě čp. 100 (1986)

Dne 6. května 1915 se Josefu Sagasserovi a jeho ženě Marii narodil v jejich domě na Hoferově straně v Dolní Malé Úpě čp. 61 syn Raimund. V rodném domě žil minimálně do svého sňatku roku 1939. Již před sňatkem pracoval jako lesní dělník – dřevař. Šest dní v týdnu kácel ruční pilou smrky, klády i metrovinu svážel na saních do údolí. Jeho saně rohačky naložené metrovým dřívím jsou spolu s dalšími nástroji dřevařů vystavené v informačním centru na Pomezních Boudách.

Dcera Krista Launová a manželka Franziska Sagasserová u Raimundových rohaček (2003)

Dne 30. září 1939 se Raimund Sagasser oženil s Franziskou Braun *1914, manželskou dcerou Ignaze Brauna, hospodáře a truhláře z Patschovy strany v Dolní Malé Úpě č. p. 103 (později Hoblinka, dnes zaniklý dům). Franziska za svobodna pracovala v Mohornově mlýně v Dolní Malé Úpě, v boudě Jana ve Velké Úpě II, v Obří boudě a tři roky u Heinricha Pohla v České boudě na Sněžce.  Po svatbě si Raimund a Franziska koupili chalupu na Patschově straně v Dolní Malé Úpě č. p. 100, tedy na protější stráni proti Raimundovu rodnému domu čp. 61. Zde Raimund tradičně hospodařil až do roku 1989 jako poslední tradiční hospodář v Malé Úpě.

Raimundovy děti Horst a Krista Sagasserovy (1949)

Po roce 1945 nebyl Raimund Sagasser odsunut z Československa. Sagasserovi patřili mezi několik rodin dřevařů z Malé Úpy, které byly vybrány, aby v Krkonoších zůstaly a staraly se o chod lesnictví. Důležité byly Raimundovy znalosti týkající se lesních prací v obtížném horském terénu Krkonoš (hlavně svážení dřeva na saních rohačkách). Spolu s Raimundem se odsunu vyhnuli další členové jeho rodiny: otec Josef Sagasser *1884, manželka Franziska a syn Horst Sagasser *1941. Druhý Raimundův potomek, dcera Krista Sagasser, se narodil až v roce 1948. Rodině Sagasserových se vyhnul také tzv. "vnitřní odsun" po Únoru 1948 k českým sedlákům ve vnitrozemí Československa. Raimund si po získání československého občanství znovu odkoupil od státu zkonfiskovanou chalupu v Dolní Malé Úpě čp. 100 s okolními pozemky a hospodařil jako poslední tradiční hospodář v Malé Úpě až do roku 1989. Až 9. září 1989 Raimund prodal poslední dvě krávy hospodáři Sosnovi na Vlašské boudy ve Velké Úpě I. V Malé Úpě tak zaniklo poslední tradiční horské hospodářství. Raimund Sagasser zemřel v Malé Úpě dne 26. dubna 1993.

Patschova strana v Dolní Malé Úpě s domem č. p. 100 (1989)

Komentáře k článku

Bohužel

Komentáře jsou pouze pro přihlášené

Nemáte založený uživatelský účet? Vytvořte ho zde a zapojte se do diskuse.